Hastanemiz taşeron işçilerinin kadroya geçiş işlemleri için girecekleri sınavın tarih ve yerlerine aşağıdaki dosyalardan ulaşılabilmektedir.

 

İLAN    

 İlan Tarihi: 06/03/2018

 

           Hastanemiz bünyesinde 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş sınavı 09.03.2018-11.03.2018 tarihleri arasında sözlü sınav olarak yapılacak olup sınav takvimi ekte yayınlanmıştır.

            İlgililere ilanen tebliğ olunur.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Doç. Dr. Ufuk KUYRUKLUYILDIZ

                                                                                                                                                                                                             Başhekim