Nasıl Rapor Alırım

Hastanemiz Sağlık Kurulu haftada 3 ( üç) gün (Pazartesi , Çarşamba , Cuma ) toplanmaktadır.
Ancak Sağlık Kurulu müracaatları hafta içi her gün mesai saatleri içinde yapılabilmektedir. 

Hastanemizce aşağıdaki Sağlık Kurulu Raporları verilmektedir;

1. Grup Sağlık Kurulu Raporları:
Yurt dışına seyahat
Akli Denge Raporu
Memuriyet için 
İşçi
Özel Güvenlik ( Silahlı- Silahsız )
Üniversiteye giriş
Optisyenlik
Evlat edinme
T.C. Vatandaşlığına geçmek için
Silah Ruhsatı
Malülen Emeklilik ( Şahsın bağlı olduğu kurumdan alınacak üst yazı ile başvurması gerekir )
Yaş Tespiti ( Mahkeme yada nüfus müdürlüğünün yazısı ile başvurulması gerekmektedir)
Av Tezkeresi
İnfaz ve Koruma Memurluğu
Hekimlik
Hac İçin
Şoförlük için
Hakim-Savcı- Avukat
Polislik için ( Emniyet Müdürlüğünden fotoğraflı onaylı Sağlık Kurulu Rapor formu ile başvurulması gerekmektedir )
Bakımevi
Huzurevi
Öğretmenlik
Durum Bildirir Raporu

vb. durumları kapsamakta olup, 1. grup sağlık kurulu raporları için müracaat esnasında kimlik fotokopisi , 3 (üç) adet son altı ay içinde çekilmiş fotoğraf istenilmektedir. Resmi kanaldan yapılan müracaatlar için resmi yazının da ibraz edilmesi gerekmektedir.

2. Grup Sağlık Kurulu Raporları ( Özürlü Sağlık Kurulu Raporları )
Evde Bakım 
Özürlü Kimliği
2022 ( Kaymakamlık- Mal Müdürlüğünden alınan resmi yazı ile müracaat edilmesi gerekmektedir.)
H sınıfı sürücü belgesi
ÖTV
Gelir Vergisi Muafiyeti ( Vergi Dairesinden alınacak resmi yazı ile müracaat edilmesi gerekmektedir )
Özel Eğitim
Özel Tertibatlı araç 
vb. durumları kapsamakta olup, 2. grup sağlık kurulu raporları için müracaat esnasında kimlik fotokopisi , 4 ( dört) adet son altı ay içinde çekilmiş fotoğraf istenilmektedir. Resmi kanaldan yapılan müracaatlar için resmi yazının da ibraz edilmesi gerekmektedir.
- İlaç Muafiyet Raporları hastanın muayene olduğu hekim tarafından ( uzun süreli ilaç kullanımına lüzum görülmesi halinde ) tek hekim imzalı olarak düzenlenmektedir. Bu rapor için fotoğraf vs. gerekmemektedir. Ancak Bütçe Uygulama Talimatnamesi gereğince üç uzman hekim imzası gerektiren ilaç raporları için iki adet fotoğraf ve kimlik fotokopisi (hastalığını destekleyen belgeler) gerekmektedir.